Forssan yhteislyseo - Suomen vanhin maaseutulukio

Lukiomme on...

Lukiomme on laajan yleissivistyksen antava, jatko-opintoihin valmentava oppilaitos, jossa keskeistä on nuoren opiskeluvalmiuksien kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen.

Forssan yhteislyseo

  • Forssan yhteislyseo är grundat år 1899. Det är Finlands äldsta finskspråkiga landsbygdsgymnasium.
  • Skolan ger omfattande allmänbildning och förbereder för vidareutbildning.
  • Den internationella inriktningen förverkligas både som mångsidigt språkutbud och livligt samarbete med utländska skolor (Tartu Forseliuse Gümnasium i Estland, Bernstorff-Gymnasium Satrup i Tyskland, Trevianum Scholegroep i Nederländerna, Lycée Champ-Blanc i Frankrike).
  • Språkutbudet omfattar svenska, engelska, tyska, franska, ryska, italienska och spanska.
  • Forssan yhteislyseo erbjuder också gymnasiekurser för vuxna. Dessa kvällsgymnasiekurser kan också utövas som distansstudier.
  • Forssan yhteislyseo har ett omfattande kursutbud på ca 250 kurser.
  • I dagsgymnasiet studerar ca 500. Lärarkåren består av 35 anställda.
  • Gymnasiet samarbetar med bl.a. Tavastlands yrkeshögskola, Forskningscentralen för jordbruk och livmedelsekonomi och lokala företag.

Powered by brooch Publisher v.0.7 © am Design 2006-